Vés al contingut

Ofertes Tecnològiques

L'IMB-CNM, dins del CSIC, publica les seves ofertes tecnològiques per contactar amb empreses interessades en la seva explotació comercial, mostra les seves tecnologies a les principals fires internacionals de tecnologia i participa a la "Enterprise Europe Network".

Aquí hi ha un resum de les ofertes més recents i el complet portafoli de tecnologies desenvolupades.

  • Dispositiu basat en paper com a prova Point-of-Care per a la detecció d'infeccions en fluids corporals
  • Material d'absorció de llum de banda ultraampla i alta eficiència per a aplicacions energètiques
  • Nou mètode de deposició selectiva per màscara d'ombra basat en un conjunt de màscares metàl·liques autoalineades
  • Nova tecnologia per desenvolupar dispositius opto-mecànics estirables amb més sensibilitat mecànica

Portafoli de Tecnologies

Si tens interès en alguna de les ofertes tecnològiques, descarrega't el resum i contacta amb la persona responsable de comercialització. Les ofertes estan ordenades alfabèticament i configurades per àrea d'aplicació.

Contacte

Per obtenir més informació sobre els acords de comercialització i llicència, contactar amb el Departament de Comercialització.

Isabel Gavilanes
Vicepresidència Adjunta de Transferència de Coneixement
Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC)
+34 93 594 77 00
isabel.gavilanes@csic.es