Vés al contingut

Oferta tecnològica i capacitats

La sala blanca de l'IMB-CNM inclou equips per a processos de micro i nanofabricació basats principalment en tecnologies de silici per a oblies de 100 mm i 150 mm, però també poden funcionar amb substrats de diferents materials i mides segons la demanda. La seva estructura permet un funcionament flexible, cosa que el fa especialment adequat per a R+D.

Processos tèrmics

Hi ha disponibles els següents processos tèrmics i de dipòsit químic en vapor:

 • Thermal Oxidation, Annealing and Diffusion processes
 • Deposition of Silicon Oxide, Silicon Nitride, Polycrystalline and Amorphous Silicon by LPCVD
 • Deposition of Silicon Oxide, Silicon Nitride and BPSG by PECVD
 • Deposition of High-k Dielectrics by ALD

Implantació iònica

Hi ha disponibles dos sistemes d’implantació d’ions de corrent mitjà per implantar diverses espècies: B, P, As, N, Ar, Al, Si, Mg, O, He. 

Gravat sec

Hi ha disponibles diversos sistemes i processos de gravat en sec (basats en plasma):

 • Reactive Ion Etching (RIE) systems for aluminum, polysilicon, silicon oxide and silicon nitride materials.
 • Deep reactive Ion Etching (DRIE) systems for deep silicon and silicon dioxide etching.
 • Photoresist ashing.

Inspecció i mesures

 • Optical Microscopy
 • Thin film thickness measurement by Spectral Reflectance
 • Spectral Ellipsometry
 • 3D optical Profilometry
 • Mechanical Profilometry
 • FT-IR Spectroscopy
 • Sheet Resistance measurement
 • Bow and Thickness measurement
 • Life Time measurement

Metal·lització

Es poden dipositar pel·lícules primes metàl·liques de diversos materials mitjançant tècniques de deposició física de vapor en sistemes de sputtering de CC i CC/RF o bé en sistemes d'evaporació tèrmica o amb canó d'electrons.

Processat de Microsistemes

Hi ha disponibles diversos processos específics de microsistemes:

 • Silicon anisotropic wet etching with alkaline solutions.
 • Surface micromachining (sacrificial layer etching).
 • Critical point drying for releasing micromachined structures.
 • Lift-off etching processes.

Nanolitografia

Els processos següents estan disponibles per aconseguir una resolució inferior a 100 nm:

 • Electron beam lithography (EBL)
 • AFM based nanofabrication
 • Nanoimprint lithography
 • Focused Ion Beam (FIB)
 • Scanning Electron Microscopy (SEM)

Gravat humit i processos de neteja

 • Gravat humit isòtrop de metalls i dielèctrics.
 • Neteja superficial de les oblies.
 • Decapat de fotorresines en humit i en plasma d'oxigen.

Fotolitografia

Es disposa dels següent equipament per a la definició de motius per litografia òptica:

 • Automatic coater/developer system
 • Contact/proximity and double-side contact/proximity mask aligners
 • i-line Stepper
 • Mask-Less Laser Lithography (i-line)
 • Automatic mask cleaner

Encapsulació

 • Wafer dicing.
 • Die bonding processes, including SMD and flip-chip die assembly.
 • Wire bonding.

Caracterització elèctrica

 • Device Characterization and parameter extraction.
 • Parametric test of fabricated wafers.
 • Test structure design and characterisation.
 • Development of new measurement techniques.