Vés al contingut

Perfil del contractant

La Llei 9/2917 de Contractes de Sector Públic, en el seu article 63 estableix l'obligació de publicar al Perfil de contractant. El Perfil del contractant de l'IMB-CNM agrupa la informació i documents relacionats amb la seva activitat contractual per tal de garantir la transparència i l'accés públic als mateixos.