Vés al contingut

Consell Científic Assessor

El consell el formen membres de centres de recerca internacionals d'alt nivell i designats pel CSIC. Supervisa i aconsella l'activitat de l'institut.

L'IMB-CNM està supervisat per un organisme extern d’alt nivell que va ser nomenat pel CSIC: el Consell Científic Assessor (SAB), format per 11 membres de centres internacionals de recerca, universitats i empreses que treballen en àrees relacionades amb les línies d’R+D de l’IMB-CNM.

El SAB es va establir el novembre de 2018 i la darrera reunió es va celebrar en línia l'octubre de 2021. Podeu trobar més informació sobre la reunió i les formacions anteriors més avall.

Els membres actuals del Consell Assessor Científic de l'IMB-CNM són els següents:

SAB - Sabino AzkárateSAB - Wolfgang DettmannSAB - Elvira FortunatoSAB - Liviu Nicu

D'esquerra a dreta: Elvira Fortunato, Sabino Azcárate, Wolfang Dettmann i Liviu Nicu.

Sabino Azcárate és sotsdirector de Tecnologia de Tekniker, un centre tecnològic del País Basc, d'activitat complementària a la de l'Institut de Microelectrònica de Barcelona. Azcárate és també membre del comitè assessor de la ICTS Micronanofabs, de manera que es podrà garantir una coordinació entre els plans estratègics de la ICTS i de l'IMB-CNM.

Wofgang Dettmann treballa en Infineon, una de les principals empreses europees de microelectrònica, coordinant la participació en projectes i plataformes europees. En particular, és membre destacat de les plataformes europees EPOSSS i ECSEL, que concentren la major part d'activitats de recerca orientada a la indústria en el camp dels micro / nano sistemes.

Elvira Fortunato és full profesor a la Facultat de ciències i tecnologia de la Nova Universitat de Lisboa. Ha estat pionera en l'àrea d'electrònica impresa. La seva excel·lència científica ve demostrada per diversos premis d'alt valor i dos projectes ERC.

Liviu Nicu és director del LAAS, un centre del CNRS a Toulouse, França, de característiques semblants a l'IMB-CNM. A més, la seva trajectòria investigadora té relació amb diverses línies de l'IMB-CNM.

SAB - Janny van den Eijnden-van RaaijSAB - Sabeth VerpoorteSAB - Maud VinetSAB - Haixia Zhang

D'esquerra a dreta: Maud Vinet, Haixia (Alice) Zhang, Janny van den Eijnden-van Raaij i E.M.J (Sabeth) Verpoorte.

Janny van den Eijnden és directora de l'Institut de Tecnologies d'Òrgans Humans i Modelatge de Malalties (hDMT). És experta en Organ on a Chip.

Sabeth Veerporte és una de les pioneres de el camp de Lab-on-a-chip. Ha estat directora del grup d'anàlisi farmacèutic de la Universitat de Gottingen.

Responsable del Laboratori de CMOS avançat del CEA-LETI, un dels majors centres de microelectrònica d'Europa. És membre de la fundació de Nanociència de França i recentment ha obtingut un projecte Synergy per aplicar la tecnologia del CEA-LETI a Quantum Computing.

Haixia Zhang és professora del Departament de Microelectrònica de la Unviersidad de Pekin. És experta en l'àrea de micro i nanotecnologies, MEMS i NEMS, amb un focus en nous mètodes de fabricació. Prof. Zhang és la fundador del concurs internacional d'innovació ICAN.

La primera reunió amb el consell es va celebrar a l'IMB-CNM el novembre de 2019.

La segona reunió amb el consell es va celebrar en línia l'octubre de 2021.