Vés al contingut

Consell Científic Assessor

El consell el formen membres de centres de recerca internacionals d'alt nivell i designats pel CSIC. Supervisa i aconsella l'activitat de l'institut.

L'IMB-CNM està supervisat per un organisme extern d’alt nivell que va ser nomenat pel CSIC: el Consell Científic Assessor (SAB), format per membres de centres internacionals de recerca, universitats i empreses que treballen en àrees relacionades amb les línies d’R+D de l’IMB-CNM.

El SAB es va establir el novembre de 2018 i es reuneix periòdicament per estar al dia de la recerca i desenvolupament del centre.

Els membres actuals del Consell Assessor Científic de l'IMB-CNM són els següents:

D'esquerra a dreta: Sabino Azcárate, Christian Bergaud, Janny van den Eijnden-van Raaij, Tomás Palacios, E.M.J (Sabeth) Verpoorte, Maud Vinet i Haixia (Alice) Zhang.

  Sabino Azcárate - SAB 2023
  Christian Bergaud - SAB 2023
  Wolfgang Dettman - SAB 2023
  Janny van den Eijnden-van Raaij - SAB
  Tomás Palacios - SAB 2023
  E.M.J (Sabeth) Verpoorte - SAB 2023
  Maud Vinet - SAB 2023
  Haixia Zhang - SAB 2023

Sabino Azcárate és sotsdirector de Tecnologia de Tekniker, un centre tecnològic del País Basc, d'activitat complementària a la de l'Institut de Microelectrònica de Barcelona. Azcárate és també membre del comitè assessor de la ICTS Micronanofabs, de manera que es podrà garantir una coordinació entre els plans estratègics de la ICTS i de l'IMB-CNM.

Bergaud investiga als camps de l'enginyeria mecànica i electrònica, orientant-se cap als materials funcionals i tecnologies de polímers per a sensors flexibles i dispositius implantables. Dirigeix el laboratori MEMS del mateix centre. Ha liderat diverses iniciatives franceses relacionades amb la micro i nanoelectrònica, com una de les presidències del Comitè Nacional de Recerca Científica i la direcció del Grup Nacional de Recerca en Micro-Nanosistemes.

Wofgang Dettmann treballa en Infineon, una de les principals empreses europees de microelectrònica, coordinant la participació en projectes i plataformes europees. En particular, és membre destacat de les plataformes europees EPOSSS i ECSEL, que concentren la major part d'activitats de recerca orientada a la indústria en el camp dels micro / nano sistemes.

Janny van den Eijnden és directora de l'Institut de Tecnologies d'Òrgans Humans i Modelatge de Malalties (hDMT). És experta en Organ on a Chip.

Palacios és professor d'enginyeria electrònica del MIT, director del Laboratori de Tecnologies de Microsistemes de la mateixa institució i director associat del nou Centre Superior de Materials i Dispositius Energèticament Eficients (SUPeRior Energy-efficient Materials and dEvices, SUPREME). A més, és professor Professor Clarence J. LeBel d'Enginyeria Elèctrica i Informàtica del MIT, un reconeixement a la seva trajectòria innovadora, el seu ensenyament i la seva mentoria, així com a les seves contribucions al MIT. És una referència internacional en semiconductors de banda ampla, materials 2D, electrònica de potència i semiconductors avançats (com el nitrur de gal·li).

Sabeth Veerporte és una de les pioneres de el camp de Lab-on-a-chip. Ha estat directora del grup d'anàlisi farmacèutic de la Universitat de Gottingen.

 • Maud Vinet, Quobly (França)

Cofundadora i CEO de la start-up Quobly dedicada a la computació quàntica basada en tecnologia de semiconductors, membre de la fundació de Nanociència de França. Anteriorment, responsable del Laboratori de CMOS avançat del CEA-LETI, un dels centres de microelectrònica més grans d'Europa.

Haixia Zhang és professora del Departament de Microelectrònica de la Unviersidad de Pekin. És experta en l'àrea de micro i nanotecnologies, MEMS i NEMS, amb un focus en nous mètodes de fabricació. Prof. Zhang és la fundador del concurs internacional d'innovació ICAN.

La primera reunió amb el consell es va celebrar a l'IMB-CNM el novembre de 2019.

La segona reunió amb el consell es va celebrar en línia l'octubre de 2021.

La tercera reunió amb la junta es va celebrar a les instal·lacions de l'IMB-CNM el març de 2023.