Vés al contingut

Comitè d'Igualtat

El Comitè d'Igualtat és un grup de treball per promoure polítiques d'igualtat que afavoreixin una ciència més diversa i inclusiva.

El grup está integrat per dos membres de quatre col·lectius diferents de l'institut: personal investigador, tècnic, predoctoral i administratiu. Es va conformar a la Junta d'Institut del 26 de novembre de 2021 i, des de llavors, es reuneix periòdicament per dur a terme la implantació de polítiques d'igualtat a l'institut.

Funcions del Comitè d'Igualtat

  • Difondre i promoure el coneixement de les polítiques d'igualtat del CSIC, específicament, del Pla d'Igualtat de l'AGE i del CSIC.
  • Donar a conèixer les activitats i les decisions institucionals sobre polítiques d'igualtat.
  • Servir de llera de les propostes o suggeriments que el personal de l'ICU pogués fer en la matèria.
  • Dur a terme un diagnòstic de la situació en matèria digualtat a l'ICU. Amb aquesta finalitat s'utilitzaran les dades disponibles a l'ICU.
  • Promoure la formació entre tot el personal en matèria d'igualtat, així com formació davant l'assetjament sexual i per raó de gènere, preferiblement en el marc del Pla de Formació del CSIC.
  • Promoure, d'acord amb la direcció, la igualtat a les estructures funcionals i organitzatives de l'ICU.
  • Fomentar la inclusió del sexe/gènere a la recerca i la innovació, i la formació en aquesta matèria, potenciant la integració de l'anàlisi de sexe/gènere a les investigacions.
  • Fomentar, mitjançant accions específiques a cada ICU, la divulgació i visibilització del paper de les dones a cada ICU; investigadores, tècniques, etc., com a referent per a les generacions actuals i futures.

El Comitè d'Igualtat està format per: Llibertat Abad, Mar Álvarez, Sergi Brosel, Eduard Figueras, Gemma Gabriel, Denise Marrero, Emma Solà i Sabela Rey.

Persones de contacte