Vés al contingut

Comitès i grups de treball

L'Institut de Microelectrònica de Barcelona (IMB-CNM) té diversos comitès i grups de treball per donar suport a l'activitat executiva i als òrgans de govern de l'institut.

El comitè assisteix l'equip directiu en aspectes científics.

El Comitè d'Igualtat és un grup de treball per promoure polítiques d'igualtat que afavoreixin una ciència més diversa i inclusiva.

El Comitè de Prevenció vela per la seguretat en el treball de l'IMB-CNM i està format per personal voluntari.

El consell el formen membres de centres de recerca internacionals d'alt nivell i designats pel CSIC. Supervisa i aconsella l'activitat de l'institut.