Vés al contingut

Laboratori d'Enginyeria Inversa

El Laboratori d'Enginyeria Inversa és un servei essencial per entendre, verificar, afinar i millorar els diferents processos de fabricació que s'executen a la Sala Blana del IMB-CNM, oferint a més els seus serveis i solucions a altres centres d'investigació i empreses.

L'equip d'enginyeria inversa del IMB-CNM tenen un profund coneixement en tecnologia de semiconductors, processos de fabricació y disseny de circuits integrats, que combinats amb els avançats equips de Sala Blanca del centre, permeten oferir una àmplia gamma de serveis relacionats amb l'análisi de xips, entre els cuals:

 • Protecció de Patents
 1. Amb diverses experiències prèvies en aquest camp, el nostre laboratori pot proveir a les empreses d'assessorament, investigació i valoració legal en litigis d'infracció de patents sobre propietat intel·lectual de circuits integrats.
 • Anàlisi de Fallades
 1. Saber perquè un circuit integrat falla o no es comporta com s'ha especificat pot arribar a ser una tasca altament complicada, però és el tot imprescindible si es vol millorar el procés de fabricació, incrementar-ne la robustesa i rendiment, i evitar costoses fallades quan el producte ja està al mercat. El Laboratori d'Enginyeria Inversa té una àmplia experiència en explicar els modes d'error d'un circuit, trobant el seu mecanisme de fallada així com l'orígen que el causa.
 • Auditories de Seguretat
 1. La gran majoria de dispositius electrònics actuals inclouen dins un microprocessador capaç d'emmagatzemar informació, molts cops privada i que pot arribar a ser sensible. Gairebé tots els xips disposen d'algun mecanisme de protecció enfront les intrusions no desitjades, però per a un atacant entrenat, accedir a la informació protegida acaba sent una qüestió de diners i temps. Les nostres persones expertes són capaços de valorar el grau de seguretat del seu circuit integrat així com determinar quines són les seves principals vulnerabilitats.
 • Treballs d'Enginyeria Inversa
 1. L'Enginyeria Inversa de circuits integrats és una tasca molt complexa que requereix no només d'un costós equipament d'última generació sinó també d'un alt i transversal coneixement en física de semiconductors, disseny i fabricació de circuits i dispositius. El nostre laboratori ofereix diversos serveis d'enginyeria inversa de circuit integrats com ara:
 • Anàlisi Tecnològic
 1. Entendre com s'ha fabricat un circuit, quins materials s'han utilitzat, quantes capes conté i de quin gruix, així com la forma i dimensions de les seves difusions, és una informació altament útil en el camp de l'anàlisi competencial, la protecció de patents o simplement per a verificar l'exactitud en que un procés de fabricació s'assembla a la seva simulació prèvia.
 • Extracció de Circuiteria Digital
 1. L'enginyeria inversa de circuits digitals és un treball laboriós que porta al límit les habilitats dels equips d'enginyeria i les capacitats de les màquines especialitzades. Al Laboratori d'Enginyeria Inversa som capaços de decapar un xip, prendre imatges de cada capa i gràcies a un software propi, extreure una descripció lògica o circuital llesta per a ser simulada.
 • Extracció de Circuiteria Analògica
 1. De manera oposada a l'enginyeria inversa digital, pocs grups són capaços d'oferir el mateix servei per a la circuiteria analògica. El profund coneixement en disseny analògic del nostre equip d'enginyeria ens permet oferir aquest servei exclusiu, que pot ajudar a les empreses a substituir components obsolets i indocumentats, així com a assessorar en temes d'infracció de patents o anàlisis competencial.

Equipament Disponible

 • Cabina química amb extracció de fums
 1. pica
 2. placa calefactora amb agitador magnètic
 3. bany d'ultrasons
 • Polidora de precisió Allied MultiPrep™
 • Polidora Leco VP-150
 • Sistema d'impregnació en buit Presi Poly’vac
 • Balança de precisió
 • Serra de tall Leco VC50
 • Lupa Nikon SMX1500
 • Microscopi Nikon Eclipse ME600 (5x-100x) amb polaritzador
 • Estació de puntes Karl Süss PM8
 1. làser YAG d'edició
 • Evaporadora de carboni Leica AC600
 • Sistema de prototipatge de PCB Voltera V-one

Persona de contacte