Vés al contingut

Laboratori de Transductors Químics

Muntatge i caracterització de dispositius analítics per la mesura de paràmetres químics en mostres líquides, i la seva aplicació en diferents àmbits com la alimentació, la medecina o el medi ambient.

Activitats principals

 • Caracterització de transductors químics (potenciomètrics, amperomètrics i impedimètrics).
 • Funcionalització de transductors per el desenvolupament de sensors químics. Mesura d’un gran número d’analits d’interès.
 • Desenvolupament de components i sistemes microfluídics que integren sensors químics.

Equips de sobretaula

 • Vitrina d’extracció.
 • Balança analítica.
 • AUTOLAB PGSTAT 12/30 and ECO µAUTOLAB µ3AUT70532.
 • Microscopi estereoscòpic LEICA M80.
 • pHmetres.
 • Conductímetres.
 • Ultrasons.

Equips portàtils

 • Multipotenciostat PalmSens de vuit canals.
 • Multipotenciostats / Galvanostats Metrohm-Dropsens
 • Agitador Rotatiu digital IKA MS3
 • Agitadors magnètics
 • Sistema multixeringa Nemesis- CETONI GmbH

Persona de contacte