Vés al contingut

Laboratori de Química General

El Laboratori de Química General és un petit laboratori obert a persones de tots els grups de recerca de l’IMB-CNM on poden preparar qualsevol tipus de solucions necessàries per al seu treball de recerca, utilitzar àcids i bases concentrats, dissolvents orgànics i altres productes químics.

Les instal·lacions d’aquest laboratori permeten realitzar processos de destil·lació, evaporació, cristal·lització, tractament de temperatura i aplicació de buit. A aquests efectes, el laboratori està equipat amb cabina d’extracció amb aigua desionitzada i drenatge per a solucions salines, àcides i àlcalines. Al laboratori hi ha mesurador de pH, balances analítiques, bany ultrasònic i forn amb interval de temperatura 20-200 Co. Els armaris especials amb extracció d’aire serveixen per a l’emmagatzematge d’àcids i bases concentrats i de dissolvents orgànics. Aquest laboratori té una nevera (4-8 Co) i un congelador (-23 Co) per a productes químics que s’han de conservar en condicions especials.

Persona de contacte