Vés al contingut

Laboratori de Caracterització Elèctrica de Dispositius de Potència

El Laboratori de Caracterització Elèctrica de Dispositius de Potència cobreix les principals necessitats del grup de recerca de Dispositius i Sistemes de Potència de l’IMB-CNM en termes d’avaluació elèctrica dels dispositius de potència desenvolupats a la Sala Blanca. A més, també està obert a col·laboracions industrials i / o acadèmiques, com ara la caracterització de dispositius comercials en condicions específiques que no es proporcionen a les fitxes tècniques.

Activitats principals

Les principals activitats realitzades al laboratori de caracterització elèctrica de dispositius de potència són:

 • Validació elèctrica de nous dispositius de potència desenvolupats a la Sala Blanca.
 • Anàlisi elèctric de dispositius comercials de potència.
 • Desenvolupament de noves tècniques de caracterització elèctrica.
 • Desenvolupament de sistemes integrats de potència.

Tècniques

 • Caracterització elèctrica en estat estacionari de dispositius de potència a diferents temperatures:
 1. Corves característiques corrent – tensió (en conducció i en bloqueig)
 2. Extracció de paràmetres elèctrics (resistència en conducció, tensió llindar, etc.).
 3. Corbes característiques de capacitat - tensió
 4. Calibració de paràmetres termo-sensibles (fins a 400ºC)
 5. Cartografies sobre oblia (on-wafer) amb taules de puntes semi-automàtiques
 • Caracterització elèctrica dinàmica de dispositius de potència a diferents temperatures:
 1. Tests de commutació i extracció de paràmetres dinàmics (temps de turn-on i turn-off, energies de commutació, etc.)
 • Proves de fiabilitat/robustesa dels dispositius de potència:
 1. Tests de sobre-corrent
 2. Ciclatges de potència
 3. Test de curt-circuit
 • Desenvolupament de sistemes integrats de potència:
 1. Tests de sobre-corrent
 2. Ciclatges de potència
 3. Test de curt-circuit
 • Desenvolupament i producció de probe-cards (cartes de puntes) per a  la cartografia automática on-wafer de dispositius de potència.

Equip

 • Caracterització estàtica dels dispositius de potència:
 1. Semiautomatic wafer probers with hot chuck (300ºC)
 2. Source-measurement units (up to 15kV and 10A)
 3. CV measurement equipment
 4. Curve tracers (up to 3300 V – 400 A)
 5. Instrumentation controllers (GPIB bus)
 • Caracterització dinàmica dels components:
 1. Switching times
 2. Power switching losses
 3. Short-circuit characterization
 4. Gate driving characteristics)
 5. Parasitic capacitances extraction (up to 800 V)
 • Equips de sobretensió i caracterització ESD
 • Equips per al disseny, desenvolupament i caracterització de sistemes de potència

Persona de contacte