Vés al contingut

Destacats

L’IMB-CNM té molts casos d’èxit en relació amb l’activitat científica, les publicacions en revistes d'alt impacte i la transferència de tecnologia que donen lloc a noves aplicacions per a la societat. IMB-CNM té una excel·lent base de recerca que garanteix l'èxit dels nostres objectius estratègics vinculats a les activitats científiques. Aquestes activitats es recolzen en l’alta qualitat dels treballs publicats (80% en Q1), el nombre de cites (4.276) i l'alt nivell d'internacionalització (65% dels treballs (> 300), 73 països diferents).

Aquí posem totes les històries d’èxit que fan que la nostra investigació i el desenvolupament en micro i nanoelectrònica siguin fantàstics.

L'IMB-CNM celebra el 75è aniversari de la invenció del transistor als laboratoris Bell de Murray Hill (New Jersey), un component microelectrònic que està al centre de la revolució digital. Coneix totes les activitats de divulgació que estem fent per difondre el coneixement sobre la revolució silenciosa.

Participa al concurs per a estudiants "Un microxip molt gran", una proposta de l'IMB-CNM-CSIC finançada per la FECYT per fomentar l'educació en microelectrònica i les vocacions científiques entre l'alumnat preuniversitari. És una acció que celebra l'efemèride dels 75 anys de la invenció del transistor. ¡Envia la teva proposta abans del 30 de juny del 2023!

El resum inclou el nombre total de publicacions, cites, col·laboracions mundials, treball en xarxa amb institucions espanyoles, les fonts del nostre finançament i un desglossament del nostre personal actual, en el qual pretenem abordar i corregir la bretxa actual de gènere. La transparència de les nostres dades pretén aconseguir un millor coneixement del funcionament del nostre centre de recerca i assolir l’excel·lència científica.

L'IMB-CNM forma part de múltiples Plataformes Temàtiques Interdisciplinàries del CSIC, creades per abordar reptes multidisciplinaris d'alt impacte científic, econòmic i social.

L'IMB-CNM ha treballat amb la indústria al llarg dels anys per convertir la nostra investigació en tecnologies que canvien la societat i, com a resultat, tenim moltes històries d'éxit.

Aquesta secció inclou una llista dels treballs científics més destacats de l'IMB-CNM publicats en revistes incloses al Science Citation Index (SCI), per any de publicació.

Dades destacades

80%
Q1 publicacions
4.276
nombre de cites per any
65%
nivell d’internacionalització